Обява

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда „Симента „ ЕООД град Каспичан ул.”Панайот Волов”№2 информира жителите на град Каспичан за своето инвестиционно намерение „Изграждане на винарна, дегустационна и заведение за хранене” в ПИ с идентификатор 36590.57.36 по КК на гр.Каспичан, местност ”Под селото” с площ 16639 кв.м и НТП: „Ниско застрояване”. Имотът е собственост на инвеститора. За реализация на инвестиционното предложение ще се използва съществуващата техническа инфраструктура. За мнения и възражения - община Каспичан отдел „Екология” или в деловодството на общината.

Лице за контакти : Илко Христов Илчев тел. 0888930695

Екип

„Симента“ EООД е компания създадена и ръководена от инж. агр. Илко Илчев (със специализация в лозаро-винарство), агр. Искрен Кънчев. Фирмата е създадена през 1991г., като до 1996 г. основното производство е съсредоточено върху зърнени култури, а след 1996 г. стратегията на фирмата се промени и преминахме изцяло към производство на лозов посадъчен материал

За този период успяхме да създадем екип с дългогодишен опит във всеки етап от производството на лозите и посадъчния материал. Професионализмът и традицията, която създадохме през този период гарантира високото качество на изработения от нас посадъчен материал.

Партньори

Фирмата поддържа контакти и обменя опит с научните постижения на Аграрен университет Пловдив, Института по лозаро-винарство гр. Плевен, Лесотехнически университет гр.София и проф. Марин Пенков.

Произвеждаме от българската селекция на проф. Бабриков - едроплодни семенни и безсеменни десертни сортове лози - Афродита, Блян, Елица, Армира, Троя и др.

След неколкократни посещения във Франция през 1999г. фирматата усвоява и започва внедряването на съвременна технология по отглеждане на посадъчния материал на високо повдигната леха с полиетиленово фолио и капкова инсталация.

Фирмата ни работи в сътрудничество с много български производители и търговци на посадъчен материал, селскостопанска техника, торове и препарати. Стремим се към подобряване на качеството на българските продукти и развитие на новите технологии в областта на селското стопанство.

Полезни линкове

Аграрен университет Пловдив

Институт по винарство и лозарство Плевен

Лесотехнически университет София

Проф дсн Димитър Бабриков

История

От 1996г. в гр. Нови пазар "Симента" EООД започва производството на лозов посадъчен материал и създава маточна база от 100дка подложкови резниц

(SO4, Шасла 41Б, R110, Феркал) и 90дка маточно лозе за калеми “Каберне Совиньон 169”, “Мерло 346”, “Пино ноар”, “Пино шардоне 96”, “Алеготе”, “Траминер гевюрц”, “Мускат отонел” и др. Фирмата се нарежда на едно от първите места в България по производство на лозов посадъчен материал. Лозите се отглеждат на високо повдигната леха с полиетиленово фолио и капкова инсталация.

Капацитет

Симента произвежда над 50 винени и десертни сортове лози. Предлага консултации преди и след засаждане на лозята, следи развитието на младите насаждения и гарантира до 100% прихващане на лозите.

Симента предлага българска селекция на едроплодни семенни и безсеменни десертни сортове лози произведени от нас в гр. Нови пазар. Почвите и климата в гр. Нови пазар са подходящи за производството на вкоренени лози и производството на грозде за фини, бели, сухи вина.

Можем да присаждаме всеки сорт лози с подложките SO4, Шасла 41Б и Феркал с предварителна заявка. Традиционно фирмата произвежда около 1 000 000 облагородени лози, от които 60% винени и 40% десертни. Потенциалните възможности на фирмата са да увеличи производството до 2 000 000 лози. Съхранението на лозите става в хладилна камера при температура от 1 до 3°C и 80% влажност.

Сертификация

Лозовият посадъчен материал е придружен от документ за качество на сертифициран или стандартен лозов посадъчен материал от Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и фито-санитарен паспорт издаден от Национална служба за растителна защита.

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

ЗА ПРОДАЖБИ И КОНСУЛТАЦИИ: (+359) 888 930 695 • (+359) 885 431 715

 • Бели винени

  • Траминер
  • Мускат отонел
  • Ркацител
  • Немски ризлинг
  • Совиньон гри
  • Совиньон блан
  • Пино гри
  • Пино шардоне
  • Варненски мискет
  • Димят
  • Юни блан
  • Кайлъшки мискет
  • Шане блан
  • Врачански мискет
  • Червен мискет
  • Александрийски мискет
  • Сунгурларски мискет
 • Червени винени

  • Рубин
  • Пино ноар
  • Памид
  • Мерло
  • Гъмза
  • Каберне совиньон
  • Сира
  • Каберне фран
  • Каберне совиньон
  • Сторгозия
  • Мавруд
  • Гренаж
  • Мурведър
  • Евмолпия
 • Бели десертни

  • Надежда
  • Брестовица
  • Султанина
  • Афродита
  • Виктория
  • Наслада
  • Болгар
  • Италия
  • Супер ран болгар
  • Мечта
  • Перла
  • Чауш
 • Червени десертни

  • Русенски мискет
  • Троя
  • Кардинал
  • Велика
  • Палиери
  • Атики
  • Флайм сидлес
  • Хамбурски мискет
  • Сияна
  • Ред глоб
  • Блек
  • Алфонс лавале
  • Молдова
* С възможност за предварителни заявки и запитвания и за други сортове

Контакти

гр.Нови пазар, Индустриална зона

GPS Координати: 43.340, 27.182

Телефон за поръчки: (+359) 885 431 715

Работно време: от Понеделник до Събота: 7 - 16 часа

Всички права запазени • Симента ЕООД